Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków: Co się zmienia? 

Pod koniec kwietnia 2023 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynku oraz prawa budowlanego. Ta zmiana przynosi bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące świadectw energetycznych. Niemniej jednak, właściciele nieruchomości odkryli pewne luki w prawie, co prowadzi do nietypowych rozwiązań, takich jak wykorzystanie „kapliczek” kultu religijnego (budynek używany jest jako miejsce kultu i do działalności religijnej).

Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi kluczowy dokument określający zużycie energii budynku. To nie tylko oświetlenie czy ogrzewanie, ale kompleksowa analiza wszystkich potrzeb energetycznych. Od kwietnia 2023 roku jest to dokument konieczny przy transakcjach sprzedaży, najmu czy budowy nieruchomości, niezależnie od typu budynku.

Jak zdobyć świadectwo energetyczne ile to kosztuje?

Istnieją firmy, które zatrudniają fachowców z odpowiednimi uprawnieniami do wystawiania świadectw. Koszt takiego świadectwa zależy od rodzaju i wielkości nieruchomości- mniejsze koszty będzie generowało świadectwo na małe mieszkanie, większe na duży dom. Firmę świadczącą takie usługi możemy znaleźć w wyszukiwarce Google lub zapytać się o rekomendację swojego Pośrednika. Przykładowy koszt dla średniej wielkości mieszkania może wynieść:

- około 200-400 zł w przypadku firmy świadczącej swoje usługi online. W takim przypadku właściciel będzie musiał wykonać dodatkową pracę podając odpowiednie parametry mieszkania,

- około 400-600 zł w przypadku lokalnego audytora, który samodzielnie uda się na nieruchomość celem pozyskania jej parametrów.

Możliwość uniknięcia posiadania świadectwa

Regulacje w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) i zwalnia ona z obowiązków przekazywania świadectw energetycznych budynków, które (art. 4):

- podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- używane są jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

- przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

- gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok).